ĐỔI THẺ CÀO

Lưu ý:

KẾT NỐI API liên hệ ADMIN để được set ĐẠI LÝ

CAM KẾT NẠP THẺ, MUA THẺ, RÚT TIỀN, NẠP TIỀN AUTO 24/24

Sai mệnh giá trừ -50% nhỏ hơn

NHÓM ZALO | NHÓM TELEGRAM 

ZALO HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY - TELEGRAM HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY 

Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại sẽ KHÔNG XỬ LÝ 

Tạo WEBSITE con: ẤN VÀO ĐÂY! 

Lên cấp ĐẠI LÝ yêu cầu quảng cáo web lên trang cá nhân hoặc story sau đó nhắn support để được nâng cấp

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 14.3% 14.3% 14.3% 15% 15% 16% 16%
Đại lý/API 16% 16% 13.8% 13.8% 13.8% 14.5% 14.5% 15.5% 15.5%
Đối tác 15.5% 15.5% 13.3% 13.3% 13.3% 14% 14% 15% 15%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 15.5%
Đại lý/API 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 15.25%
Đối tác 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 15%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 19.5%
Đại lý/API 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 19.25%
Đối tác 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 19%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đại lý/API 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đối tác 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17.5% 17.5% 15.2%
Đại lý/API 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17% 15%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 16.5% 16.5% 14.85%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 17% 19% 17% 19% 16% 16% 17% 16% 17%
Đại lý/API 16.75% 18.5% 16.75% 18.5% 15.5% 15.5% 16.75% 15.5% 16.75%
Đối tác 16.5% 18% 16.5% 18% 15% 15% 16.5% 15% 16.5%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Đại lý/API 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đối tác 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 25.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đại lý/API 13% 13% 25.25% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Đối tác 12.5% 12.5% 25% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Nạp Carot Teammobi, Nạp tiền điện thoại, Data CK 21% ( Có API kết nối )

- Nạp tuop cà rốt của Teammobi chiết khấu lên đến 25% tốc độ 5 giây xong.

- Đăng ký Data, Thanh toán tiền Điện thoại trả trước, trả sau chiết khấu lên đến 15%. Thanh toán hóa đơn Tiền điện nhanh gọn 

Tin tức và sự kiện

Chat với Admin
Chat Ngay